kabuhayan


ka·bu·há·yan

png |Ekn |[ ka+buhay+ an ]
1:
kabuuan ng paglikha, pama-mahagi, at paggamit ng yaman, kalakal, at serbisyo, tulad ng sa isang bansa : ekonomiya1, liveli-hood2
2:
sistema sa pangangasiwa nitó : ekonomiya1, livelihood2