kabute


ka·bu·té

png |Bot |[ Kap Tag ]
:
alinman sa mga funggus (Agaricus campestris ) na malamán : aróy, líbgos, mushroom, owóng, páyungdagís, úhong, ulapíng var kabutí Cf óong

ka·bu·téng-á·has

png |Bot |[ kabute+ng +ahas ]
:
uri ng nakalalasong kabute.

ka·bu·téng-gi·ní·kan

png |Bot |[ kabute +ng ginikan ]
:
kabute (Volvaria esculenta ) na kulay kape, nakakain, at lumalago sa ginikan o nabubu-lok na gulay.

ka·bu·téng-hú·gis-ú·tak

png |Bot |[ kabute+na hugis utak ]
:
kabuté (Morchella esculentia ) na nakakain, biluhabâ ang ulo, at mataba ang tangkay : kabuténg malaútak

ka·bu·téng-ma·la·ú·tak

png |Bot |[ kabute+na mala+utak ]
:
kabuteng hugis-utak.

ka·bu·téng-ma·nók

png |Bot |[ kabute+ ng manok ]
:
kabuteng tumutubò malapit sa kabahayan at kinakain ng manok.

ka·bu·téng-pá·rang

png |Bot |[ kabute+ ng parang ]
:
ilahas na kabuteng tumutubò sa parang o bukid.

ka·bu·téng-pá·yong-á·has

png |Bot |[ kabute+na payong ahas ]
:
kabute (Lepiota chlorospora ) na nakalala-son, putî ang ulo na may kulay tso-kolateng kaliskis, at putîng tangkay na may pabilóg na guhit.

ka·bu·téng-pun·só

png |Bot |[ kabute +ng punso ]
:
kabute (Collybia albuminosa ) na nakakain, malambot ang ulo, at may putîng batik.

ka·bu·téng-sá·ging

png |Bot |[ kabute +ng saging ]
:
kabuteng nakakain at tumutubò sa katawan ng nabubulok na saging.

ka·bu·téng-sung·sóng

png |Bot |[ kabute+na sungsong ]
:
kabute (Pleurotus ostreatus ) na hugis talaba at tumutubò sa mga tuod.