kahalagahan


ka·ha·la·ga·hán

png |[ ka+halaga+ han ]
:
kalidad o kalagayan ng pagi-ging mahalaga : águd, dimensiyón2, impórtansiyá1, meaning2, púnya