kahoy-dalaga


ká·hoy-da·lá·ga

png |Bot
:
palumpong (Mussaenda philippica ) na medisi-nal, tumataas nang 3-5 m, biluhabâ, at patulis ang dulo ng dahon, katutubò sa Filipinas : baláylamók, buyón4, dárumábi, galás birhén, hambabúyan, tawátawá