kaibahan


ka·i·ba·hán

png |[ ka+iba+han ]
1:
kalidad o kalagayan ng pagiging iba : diperénsiyá1, kalaínan, pekulyari-dad1, nobedád1
2:
hindi pagkakapa-reho sa hugis, anyo, katangian, at iba pa : diperénsiyá1, kalaínan, pekulyaridad1, nobedád1 var kaibhán