kakayahan


ka·ka·ya·hán

png |[ ka+kaya+han ]
1:
kailangang kapangyarihan, gaya ng talino at lakas, o kailangang yaman at impluwensiya para matupad ang isang layunin : abilidad1, ability, adíl, aptitud2, competence, kaláki, katakós, kompe-tensiya2 var kakayanán
2:
likás na talino o mapag-aralang kahusayan sa isang uri ng gawain : abilidad1, ability, adíl, aptitud2, competence, kaláki, kata-kós, kompetensiya2