kalangkaw


ka·lang·káw

png |Zoo
:
uri ng isdang-dagat (Psettodes erumei ) na lapád ang katawan at nása isang panig ng ulo ang dalawang mata : queensland halibut