kaligay


ka·lí·gay

png |Zoo
1:
uri ng maliliit na susô : lagukáy, sígay2, síge1, tálingáan
2:
talukab nitó na karaniwang ginagamit sa larong siklot : lagukáy, sígay2, síge1, tálingáan

ka·li·ga·yá·han

png |[ ka+ligaya+ han ]