kalumbabà.


ka·lum·ba·bà

png
:
pagsapo sa babà sa pamamagitan ng palad o kamao : lumbabá, pagpana-mpúay, panampát, panampilíng, pungkò3 var ngalumbabà — pnd ma·nga·lum·ba·bâ, nga·lum·ba·ba·án.