kamera


ká·me·rá

png |[ Ing camera ]
:
apara-tong tíla kahon na ginagamit sa pagkuha ng larawang biswal : camera, kódak var kámará3