kanser


kán·ser

png |Med |[ Esp Ing cancer ]
1:
malubha o nakamamatay na tumor o pagtubò ng mga cell, na maaaring kumalat at tumubòng muli mata-pos itong tanggalin : báhak, bíkat1, cancer
2:
sakít ng naturang pagtu-bò : báhak, bíkat1, cancer

Kán·ser

png |[ Esp Ing cancer ]

kan·se·ró·so

pnr |[ Esp canceroso ]
:
may kánser.