kanta


kan·tá

png |Mus Lit |[ Esp canta ]
:
áwit1 — pnd i·pa·kan·tá, kan·ta·hán, kan· ta·hín, ku·man·tá.

kan·tâ

png |[ ST ]
1:
listahan o ang pag-gawâ nitó
2:
pagbabaha-bahagi ng karne, kamote, at ibang bagay.

kan·tá·da

pnr |Mus |[ Esp cantada ]
:
ná-sa paraang paawit o pahimig ang pagbigkas : kantádo

kan·tá·do

pnr |Mus |[ Esp cantado ]

kán·ta·rá

png |[ Esp cántara ]
1:
malakíng pitsel na may makitid na bunganga var kántaró Cf gulguríta
2:
pansúkat ng likido na katumbas ng 6.6 l.

kan·ta·re·rí·ya

png |[ Esp cantarería ]
:
tindahan ng mga banga o anumang bagay na gawâ sa seramika o luad.

kan·tá·ri·dás

png |[ Esp cantáridas ]
1:
Kem sangkap ng pinulbos na uwang na nakagagamot var kantáritás Cf Spanish fly
2:
Zoo uwang (Lytta vesicatoria ) na ginagamit sa naturang sangkap.

kan·ta·ríl·ya

png |[ Esp alcantarilla ]
:
maluwang at mahabàng daluyan ng tubig, karaniwang para sa pagpa-patubig ng bukid Cf embornál

kán·ta·ró

png
:
varyant ng kántará.

kan·tá·ta

png |Lit Mus |[ Esp cantata ]
:
poetikong komposisyon na nilapa-tan ng musika upang awitin.

kan·ta·tan·dâ

png |Bot
:
varyant ng katandâ.

kan·ta·trís

png |Mus |[ Esp cantatriz ]