kapal-kapal


ka·pál-ka·pál

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng yerba na tumutubò sa sanga ng punò o kawayan.

ká·pal-ká·pal

png |Bot
:
palumpong (Calotropis gigantea ) na tumataas nang 2-3 m at may bulaklak na hugis bituin mula putî hanggang morado ang kulay at ginagawâng kuwintas : crown flower, white ivory plant