kapalagayang-loob


ka·pá·la·gá·yang-lo·ób

png |[ ka+ palagay+ang-loob ]
:
tao na pinagtiti-walaan kahit ng mga lihim sa búhay : katapátan2