kapalmuks


ka·pál·muks

pnr |Kol |[ “makapal ang mukha” ]