karana-san


ka·ra·na·sán

png |[ ka+danas+an ]
1:
aktuwal na paggamit ng mga panda-má sa bagay o pangyayari at ang pag-unawa hinggil sa naturang bagay o pangyayari : éksperyénsiyá, experience, kaagi1, kasinatían, pádas1
2:
kaala-man o kasanayán na nakukuha mula sa naturang bagay o pangyayari pag-karaan ng sapat o takdang panahon lalo na yaong nakukuha sa pagtatra-baho : éksperyénsiyá, experience, kaagi1, kasinatían, pádas1