karapatan


ka·ra·pa·tán

png |[ Kap Tag ka+dapat +an ]

ka·ra·pa·táng-a·rì

png |[ karapatan+ ng ari ]
:
esklusibong karapatang ibinibigay ng batas para lumikha, mamahagi, o kumontrol ng mga kopya ng akda, musika, o anumang malikhaing gawain sa isang takdang bílang ng mga taon : copyright, kapirayt

ka·ra·pa·táng si·bíl

png |Pol |[ karapatan +na sibil ]
:
mga demokratikong karapatan at kalayaan ng mamama-yan : civil rights