karaw


ka·ráw

png
1:
Zoo [Ilk] kuliglíg1
2:
[Bik] aksayá1

ká·raw

png
1:
paggirì ng tandáng sa inahin Cf karéo
2:
[Bik] birò1

Ká·raw

png |Lgw
:
isa sa mga wika ng mga Ibaloy.

Ka·ra·wá·gan

png |Ant
:
isa sa mga pangkating etniko ng mga Apayaw.

ká·ra·wá·lan

png |[ ka+dawal+an ]
:
pagiging dukhâ.