kasalungat


ka·sa·lu·ngát

pnr |[ ka+salungat ]
1:
salungat o katapat na panig kaugnay ng isang linya, puwang, o bagay : adverse1, antitésis2, contrary1, kabaligtaran1, opposite
2:
magkaiba ng katangian, direksiyon, kalidad, layunin, at iba pa : adverse1, antitésis2, contrary1, kabaligtaran1, opposite
3:
Mat sa anggulo, ang nása magkabi-lâng panig ng interseksiyon ng dalawang linya : contrary1, kabalig-taran1, opposite