katha


kat·hâ

png
1:
[ST] likha o planong binubuo sa isip o ang komposisyon at pagsulat nitó
2:
Lit aakdang pasa-laysay, tulad ng nobela at maikling kuwento, tungkol sa mga pangyayari at tauhan na maaaring lubos o hindi lubos na likhang-isip bang kategor-yang binubuo ng mga nobela at kuwento : fiction Cf akdâ, katâ4
3:
anumang likhâ o imbento
4:
Mus komposisyong musikal.

kát·ham·bú·hay

png |Lit |[ katha+ng +buhay ]
:
nobelang pampanitikan.

kát·hang-í·sip

png |[ katha+ng+isip ]

kat·hâng-wi·kà

png |[ ST kathâ+ng wika ]
:
hindi totoong testimonyo o pahayag.

katharevousa (ka·ta·ré·vu·sá)

png |Lit |[ Gri ]
:
makabagong anyo ng paniti-kang Griyego na hindi nakabatay sa wikang pasalita Cf Hellenic