kaukulang


ka·u·ku·láng pa·a·rî

png |Gra |[ ka+ ukol+an+na pa+arì ]
:
kaukulan ng panghalip na kumakatawan sa tao o mga tao na nag-aari o kinauuku-lan ng bagay, gawain, o pangyaya-ring binabanggit sa pangungusap, hal akin, iyo, kaniya : paarî1

ka·u·ku·láng pa·lag·yô

png |Gra |[ ka+ ukol+an+na pa+lagyo ]
:
kaukulan ng pangngalan, panghalip, at pang-uri na ginagamit na simuno ng isang pandiwa : nominative case, palagyo, pansimuno

ka·u·ku·láng pa·la·yón

png |Gra |[ ka+ ukol+an+na pa+layon ]
:
kaukulan ng pangngalan o panghalip na ginaga-mit bílang layon ng pandiwang palipat o pang-ukol : kompleménto, layon2, obhéto2, objective case, palayon