kawalan


ka·wa·lán

png |[ ka+wala+an ]
:
pook o kalagayang walang nabubuhay o umiiral : nothingness1, úwang2, void1

ka·wa·láng-hang·gán

png |[ ka+wala+ na hanggan ]
1:
pagiging walang-hanggan ; pagiging walang katapu-san : eternidad, eternity, láot3
2:
sa teolohiyang Kristiyano, búhay na walang-hanggan : eternidad, eterni-ty, láot3
3:
katotohanang walang kamatayan : eternidad, eternity, láot3