kawayang-kiling


ka·wá·yang-ki·líng

png |Bot |[ kawayan +na kiling ]
:
kawayan (Bambusa vulgaris ) na kumpol, malalim ang punò, at karaniwang ginagamit na pampalamuti : bolináw, ídlings, kawayang-kiting, limas, maribal, patong4, patung, sinamgang, taiwanak, taring, tewanak, tiling