ketong


ké·tong

png |Med |[ TsiChi Kap Tag ]
:
sakít sa balát na nakahahawa, makaliskis at kulay abuhin ang anyo, dahan-dahang kinakain o inuubos ang iba’t ibang bahagi ng katawan : arô3, dáut, ípul, kagitsî, kukútel, lépra, leprosy, sanlá — pnr ke·tó·ngin. — pnd mag·ka·ké· tong, ma·ké·tong