kibit


ki·bít

png
1:
[Kap Tag] baltak sa kawit dahil kinagat ng isda
2:
[ST] pagkagat sa pamamagitan ng mga ngipin sa harap
3:
[ST] pagdidiskus-yon ukol sa maliliit na bagay.

ki·bít

pnr |[ ST ]
:
hindi pantay-pantay o hindi magkakapareho ang hugis, hal kibit-kibit ang gupit.

ki·bít

pnd |i·ki·bít, mag·ki·bít |[ Kap Tag ]
:
ikilos paitaas ang balikat, para ipahayag na walang-alam o walang pakialam Cf ngibít

ki·bít·ka

png |[ Ing Rus ]
1:
isang uri ng sasakyang may takip at hinihila ng hayop
2:
aisang uri ng pabilog na tent bbahay ng mga Tartar.

kibitz (kí·bits)

pnd |Kol |[ Ing ]
:
makialam o mag-usyoso.

kí·bit·zér

png |[ Ing kibitz+er ]