kiing


ki·íng

pnr
1:
kuba at halos magkadi-kit ang ulo at balikat Cf bukót
2:
makapal at matambok ang batok.