kilab


ki·láb

png

kí·lab

png |[ Seb ]

ki·lab·bán

png |[ Ilk ]

ki·lá·bot

png
1:
pa·ngi·ngi·lá·bot paki-ramdam na pamamantal o pagtindig ng balahibo dahil sa matinding tákot o lamig : balúkag3, girábo, goose-flesh, panarapì, seggár Cf hilakbó — pnd ki·la·bú·tan, ma·ngi·lá·bot
2:
tao na kilalá, karaniwan dahil sa hindi kanais-nais na katangian o masa-mâng gawain Cf bantóg
3:
Bot dagta na nakukuha sa mga haláman na mabulba ang ugat, tulad ng nami, tugi, at katulad.

ki·lá·bot

pnr
:
bantog dahil sa masa-mâng gawain Cf pusakál

ki·lá·bu

png |[ Tbo ]
:
kortina na kahawig ng kulambo at sadyang nakalaan para sa pinunò ng bahay.