kilapsaw


ki·lap·sáw

png
:
maliliit na along pabilóg na likha ng isang bagay na bumagsak o lumitaw sa tubig : aritamtám, líboy2, ripple1 Cf kalapsáw, labúsaw, puság