killer


killer (kíl·er)

png |[ Ing ]
2:
Kol atao na mahusay at naka-pupukaw ng loob bisang masayáng biro cIsp sa boksing, pamatáy na suntok.

killer whale (kíl·er weyl)

png |Zoo |[ Ing ]