kimpit


kim·pít

pnr |[ Mrw Tag ]
:
pag-ipit o pag-kakaipit, tulad ng pag-ipit ng katawan at bisig sa isang bagay.

kím·pit

png |[ Seb War ]