kinal


ki·nál

pnr |[ ST ]
:
bumilis ang tibok dahil sa tákot.

ki·na·la·ba·sán

png |[ k+in+a+labas+ an ]
:
resulta o bunga ng isang aksiyon, proseso, o trabaho : báynat, hanggá2

ki·na·la·báw

png |Bot |[ k+in+alabaw ]
:
uri ng mangga na matamis at aro-matiko ang bunga : manggáng kalabáw

ki·na·la·la·kí·nan

png |[ ST ]
:
kalikasán ng laláki, na gumagawâ ng pagsa-salsal, at iba pang itinuturing na malaswa.

ki·na·lá·man

pnr |[ ka+in+alam+an ]
:
may kaugnayan sa isang bagay o pangyayari.

ki·ná·las

png |Bot
:
butil ng palay na hindi pa natatanggalan ng ipa ngu-nit inimbak matapos patuyuin.

ki·ná·law

png |[ ST k+in+alaw ]
:
naka-lawit na hikaw ng kababaihan.

ki·na·lì

png
:
poste o haliging binúnot upang mapalitan.

ki·na·lî

png |[ ST ]
:
babaeng ikinulóng para manatiling birhen Cf binokót

ki·ná·los

png |[ k+in+alos ]