kindat


kin·dát

png
:
paraan ng senyas gamit ang kilay o pagpikit ng isang matá bílang pagbatì o senyas ng pagbi-biro : kisáp2, wink1 — pnd i·kin·dát, kin·da·tán, ku·min·dát.