kinig


ki·níg

png |pa·ngi·ngi·níg
:
mabilis, bigla, at hindi mapigil na paggalaw ng buong katawan dulot ng lamig, tákot, gálit, o sakít : laín1, pangíki, pilik3 var nginíg — pnd ku·mi·níg, ma· ngi·níg, pa·ngi·ni·gín.

ki·níg

pnd |ma·ki·níg, pa·king·gán
:
bigyan ng pansin ang sinasabi o naririnig.