kipil


ki·píl

pnr |[ Bik ]

kí·pil

png
:
pagpikpik ng isang malam-bot na bagay upang magkaanyo, tulad ng pagkipil sa luad : típil — pnd ki·pi·lín, ku·mi·píl, mag·ki·píl.