kipkip


kip·kíp

png
:
paraan ng pagdadalá sa pamamagitan ng pag-ipit sa kilikili, panloob na bisig, at tagiliran : ikím1, kípit2