kolehiyo


ko·lé·hi·yó

png |[ Esp colegio ]
1:
es-tablisimyento para sa higit na mataas na pag-aaral : college, dalubhasáan
2:
establisimyento para sa natatangi at propesyonal na edukasyon : college, dalubhasáan
3:
kalipunan ng mga propesyonal : college, dalubhasáan Cf pámantásan, unibersidád
4:
Kas noong panahon ng Español, paaralang sekundaryo.