kolitong


ko·li·tóng

png |Mus |[ Kal ]
:
sitarang yarì sa bumbong ng kawayan, kinakalabit o pinapalò ng patpat ang mga ku-werdas na inukit at inangat mula sa bumbong : belotóken, kollesíng, kulibét, salúray, sigítan, tákul, tangkô3, tibawa, túgo1