kolum


kó·lum

png |[ Ing column ]
1:
haligi o posteng yarì sa bató o semento : column, kolúmna
2:
regular na pi-tak sa isang diyaryo o peryodiko : column, kolúmna
3:
Ana gulugod ng tao

ko·lum·bí·na

png |[ Esp columbína ]
:
kawalan ng malisya gaya ng inosen-teng batà.

ko·lúm·bi·yó

png |Kem |[ Esp colum-bio ]

ko·lúm·na

png |[ Esp columna ]
:
kolum.1, 2,4

ko·lum·nís·ta

png |[ Esp columnista ]
:
manunulat ng kolumna sa isang diyaryo o peryodiko : columnist