kompas


kom·pás

png |Mus |[ Esp compás ]
:
sú-kat, bilis, o galaw ng baton o kamay ng konduktor ng musika : beat2, bruhúla var kumpás — pnd i·kom·pás, ku·mom·pás, mag·kom· pás, ma·ngom·pás.

kóm·pas

png |[ Ing compass ]
1:
instru-mentong tumitiyak ng direksiyon sa pamamagitan ng balaniang-aguha na laging nakaturò sa hilaga : compass Cf caliper, paralúman
2:
ins-trumento na ginagamit sa pagguhit ng bílog : aguhon2, compass1