komun-yon


ko·mun·yón

png |[ Esp comunión ]
1:
sa simbahang Katoliko Romano, sakramento ng pagtanggap sa banal na eukaristiya : communion, pagka-ráwat, pakinábang3, pangaláwat