kondisyon


kon·dis·yón

png |[ Esp condición ]
2:
kasundu-ang kailangang matupad bílang batayan ng isang kilos o gawain : condition Cf probisyón, estipulasyón

kon·dís·yo·nér

png |[ Ing conditioner ]
1:
tao o bagay na nagpapabuti sa kondisyon : conditioner
2:
Kem anumang idinadagdag na subs-tance upang lalong patagalin ang gamit ng isang bagay : conditioner
3:
Isp tao na tagasánay sa mga atleta : conditioner