kontradiksiyon


kon·tra·dik·si·yón

png |[ Esp contra-dicción ]
1:
pahayag na sumasalu-ngat : contradiction
2:
aisang pahayag, panukala, o parirala na nagdidiin o nagpapahiwatig sa kato-tohanan o kamalian ng isang bagay bisang pahayag o parirala na may mga bahaging salungat sa isa’t isa : contradiction