kontraindikasyon


kon·tra·in·di·kas·yón

png |Med |[ Esp contraindicación ]
:
babalâ tungkol sa masamâng epekto ng iniresetang gamot : contraindication