kontraksiyon


kon·trak·si·yón

png |[ Esp contrac-ción ]
1:
pagliit ng súkat ; pag-ikli ng panahon : contraction
2:
pag-urong o pangungurong, gaya ng ugat o lamán : contraction
3:
Gra pagpa-paikli ng salita, sa pamamagitan ng pag-aalis o pagsasáma ng panggit-nang titik o tunog : contraction Cf pagtitipil