kontrasepsiyon


kon·tra·sep·si·yón

png |[ Esp contra-concepción ]
:
kusang pagpigil o pag-iwas sa pagbubuntis sa pamamagi-tan ng gamot, teknika, o kasangkapan ; pagkontrol sa pagbubuntis : contra-ception