koron


kó·ron

png |[ Bik ]

ko·ró·na

png |[ Esp corona ]
1:
putong na maraming adorno at karaniwang may mga hiyas : crown
2:
tuktok ng ulo : crown
3:
taluktok, gaya ng sa bundok : crown
4:
Bot bahagi ng haláman na nása ilalim ng lupa at bahagyang nakalitaw sa lupa.

Ko·ro·na·dál

png |Heg
:
kabesera ng South Cotabato.

ko·róna de-es·pí·na

png |Bot |[ Esp corona de-espina ]
:
tuwid na palum-pong (Euphorbia milii ), 1 m ang taas, madálang ang dahon, at may bulak-lak na may mahabàng tangkay, at kulay pulá ang pabilog na talulot, katutubò sa Madagascar.

kó·ro·ná·do

png |Zoo
:
uri ng manok na hugis korona ang palong.

ko·ro·nas·yón

png |[ Esp coronación ]
1:
seremonya ng pagpuputong ng korona sa pinunò, gaya ng reyna o hari : coronation
2:
seremonya ng pagpuputong ng korona sa musa ng pista o pagdiriwang : coronation

ko·ro·nél

png |Mil |[ Esp coronel ]
:
rang-go na higit na mataas kaysa tenyen-te koronel : colonel

ko·róng

png
1:
Bot [War ST] uri ng punongkahoy na may bungang pulá at nakakain
2:
[ST] gupit ng buhok noon na ang habà ay hanggang mga tainga lámang.

ko·ro·níl·ya

png |[ Esp coronilla ]
:
maliit na korona : koroníta

ko·ro·ní·ta

png |[ Esp coronita ]

ko·ro·ní·tas

png |Bot |[ Esp coronitas ]