kritisismo


kri·ti·sís·mo

png |[ Esp kritika+ismo ]
1:
puná o pamumuná : criticism, krítiká
2:
Lit Sin sining o paraan ng pagsu-suri hinggil sa mga katangian at bisà ng isang akda, likha, o pagtatanghal : criticism, krítiká Cf kritisismong pampanitikan, kritisismong pampelikula, kritisis-mong pansining

kri·ti·sís·mong pam·pá·ni·ti·kán

png |Lit |[ Esp kritisismo+na Tag pang+ panitikan ]
:
sining ng pagsusuri hinggil sa panitikan : literary criticism, pagsusúring pampánitikán

kri·ti·sís·mong pam·pe·lí·ku·lá

png |Sin |[ Esp kritisismo+na Tag pang+ pelikula ]
:
sining ng pagsusuri hinggil sa pelikula : film criticism

kri·ti·sís·mong pan·sí·ning

png |Sin |[ Esp kritisismo+na Tag pang+ sining ]
:
sining ng pagsusuri hinggil sa pintura, eskultura, arkitektura, at iba pang sining : art criticism