kulot


ku·lót

png |[ Ilk Tag ]
1:
paalón, paikót, o pabalisungsóng na anyo, karani-wang tumutukoy sa buhok : aló-alón3, búkle, curl, kinky1, kulóng2 var ngulót — pnd i·pa·ku·lót, ku·lu·tín, mag·pa·ku·lót, ma·ngu· lót
2:
Bot [Ilk Tag] alga (genus Lauren-cia ) na maaaring kainin, at karani-wang matatagpuan sa may batuhán at ilalim ng dagat : tartariptíp

kú·lot

png |Med
:
operasyon sa taingang napunit sa paglalagay ng hikaw : sísip

ku·lóts

png |[ Ing Fre culottes ]
1:
panta-long pambabae na maluwag at tíla palda, karaniwang lagpas tuhod
2:
panloob na kasuotan na tulad nitó : knickers1 Cf hap islip