kumbensiyon


kum·ben·si·yón

png |[ Esp convención ]
1:
pulong o pormal na asamblea ng mga kinatawan o delegado, para sa isang talakayan hinggil sa isang pangkalahatang interes : convention
3:
tun-túnin, metodo, o sistemang ginagamit na tanggap ng karamihan : conven-tion
4:
luma o nakamihasnang tuntúnin at ugali : convention

kum·ben·si·yo·nál

pnr |[ Esp conven-cional ]
1:
hinggil sa kumbensiyon ; pagkakasundô-sundô : conventio-nal
2:
umaayon o sumusunod sa pamantayan, tulad ng asal o panlasa : conventional
3:
ordinaryo sa halip na naiiba o orihinal : conventional
4:
hindi gumagamit ng makabagong pamamaraan : conventional

Kumbensiyong Tejeros (kum·ben·si· yóng te·hé·ros)

png |Kas |[ Esp convención +Tag ng Esp tejeros ]
:
pulong at hala-lan ng mga pinunò ng pinagsanib na Katipunan at Hukbong Rebolus-yonaryo sa Cavite noong 22 Marso 1897.

kum·ben·si·yo·nís·ta

png |[ Esp con-vencionista ]
:
tao na dumadalo sa kumbensiyon.