kumperen-siya


kum·pe·rén·si·yá

png |[ Esp conferen-cia ]
1:
pagpupulong upang talakayin ang isang paksa : conference, panayám4, tálakayán Cf póro, symposium
2:
regular na pagpupulong para sa isang talakayan, karaniwang isina-sagawâ ng mga asosasyon o organi-sasyon : conference Cf kongreso
3:
ugnayan ng higit sa dalawang telepono, computer terminal, at iba pa para sabay ang pag-uusap ng mga gumagamit : conference

kum·pe·ren·si·yán·te

png |[ Esp confe-renciante ]